söndag 22 februari 2009

Bok under bearbetning

Detta är inspirerande, motiverande, entusiasmerande, engagerande - ja, hela baletten.

Ett avtal har just undertecknats med Förlaget Studentlitteratur i Lund om utgivandet av en bok under bearbetning. Det skall handla om förhållandet mellan talare och publik. Mycket har skrivits om retorik och det mesta drunknar till den grad i latinska termer, att det ofta blir på gränsen till oförståeligt. Det akademiska "ordsnubbleriet" (jag undviker det andra ordet) vid beskrivningar av retorik är just motsatsen till den enkelhet som bör eftersträvas vid muntliga framställningar. Denna bok skall bli enkel och fräsch. Många böcker har skrivits om talandets konst men ännu ingen bok som avspeglar mina erfarenheter.

2 kommentarer:

Martin Lindeskog sa...

Jag ser fram emot att läsa mer om ditt bokprojekt!

Paul van der Vliet sa...

Tack Martin. Det jag skriver håller jag nog för mig själv tills boken publiceras men vi kommer att få tillfälle att prata om det.