söndag 22 februari 2009

Bok under bearbetning

Detta är inspirerande, motiverande, entusiasmerande, engagerande - ja, hela baletten.

Ett avtal har just undertecknats med Förlaget Studentlitteratur i Lund om utgivandet av en bok under bearbetning. Det skall handla om förhållandet mellan talare och publik. Mycket har skrivits om retorik och det mesta drunknar till den grad i latinska termer, att det ofta blir på gränsen till oförståeligt. Det akademiska "ordsnubbleriet" (jag undviker det andra ordet) vid beskrivningar av retorik är just motsatsen till den enkelhet som bör eftersträvas vid muntliga framställningar. Denna bok skall bli enkel och fräsch. Många böcker har skrivits om talandets konst men ännu ingen bok som avspeglar mina erfarenheter.

SAAB

På någons grav stod
"Sörj inte över att jag inte finns, gläds över att jag har funnits!"

Trots varm sympati för alla som kan bli arbetslösa om och när SAAB läggs ner vill jag ändå ge tipset att tänka om. Ni har haft fördelen att under upp till 20 års tid ha haft arbete och få lön trots att ni arbetat i ett företag som gradvis förblött. Ni har fått bröd trots företagets död. Var tacksamma, inte förbannade.

Sörj inte över att ditt arbete försvinner, gläds över att det har funnits!